Heilige Barbara

Home / bronnen / Heilige Barbara    |    Terug

Opkomst gilden

In Rotterdam ontwikkelt de economie zich vanaf ongeveer de vijftiende eeuw. Vooral de haringvaart, textielnijverheid, brouwerijen en scheepsbouw komen tot bloei. Langzamerhand organiseren personen met hetzelfde beroep belangenorganisaties: gilden of ambachten genaamd. Het gilde beschermt de beroepsgroep door het uitwisselen van kennis en ervaring en het geven van een opleiding aan nieuwe gildeleden. Uiteraard zijn in die tijd alleen jongens toegestaan.

Beschermheilige

De eerste vermelding van het metselaarsgilde in Rotterdam dateert van ongeveer 1493. Elk gilde heeft een beschermheilige. De patrones van het metselaarsgilde in Rotterdam is de Heilige Barbara.

Wie is Barbara

Barbara leeft waarschijnlijk in de derde eeuw n.C. in wat nu Turkije is. Om haar te beschermen sluit haar rijke vader haar op in een toren. Als zij hem vertelt dat ze zich tot het christendom heeft bekeerd, wordt ze gefolterd. Ze vlucht maar haar vader weet haar weer te vinden. Als straf onthoofdt hij haar eigenhandig. Op dat moment wordt hijzelf dodelijk getroffen door de bliksem. Door dit verhaal wordt Barbara de beschermheilige van onder meer mijnwerkers, artilleristen, brandweerlieden, doodgravers en dus ook van de metselaars.

Waar is zij afgebeeld

In de Sint-Laurenskerk is een altaar voor de Heilige Barbara opgericht. De kapel van het gilde is indertijd versierd geweest met onder andere een fresco en een schilderij. In het archief van het metselaarsgilde bevindt zich in een 17e-eeuws register van ordonnantiën een tekening van Sint-Barbara. Zij staat daarin afgebeeld als jonge vrouw met de symbolen van een martelpalm en toren.

Maker: A.Ketelaar
Datering: 1690 / 1690
Collectie: Archieven van de Rotterdamse gilden: register van ordonnantiën en aanvullingen daarop
Nummer: 17-104
Link: https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&micode=17&milang=nl&mizk_alle=17-104&miview=inv2
Trefwoorden

Geschiedenislokaal010

Heilige Barbara

Tijdvak: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600)


Omschrijving

Opkomst gilden

In Rotterdam ontwikkelt de economie zich vanaf ongeveer de vijftiende eeuw. Vooral de haringvaart, textielnijverheid, brouwerijen en scheepsbouw komen tot bloei. Langzamerhand organiseren personen met hetzelfde beroep belangenorganisaties: gilden of ambachten genaamd. Het gilde beschermt de beroepsgroep door het uitwisselen van kennis en ervaring en het geven van een opleiding aan nieuwe gildeleden. Uiteraard zijn in die tijd alleen jongens toegestaan.

Beschermheilige

De eerste vermelding van het metselaarsgilde in Rotterdam dateert van ongeveer 1493. Elk gilde heeft een beschermheilige. De patrones van het metselaarsgilde in Rotterdam is de Heilige Barbara.

Wie is Barbara

Barbara leeft waarschijnlijk in de derde eeuw n.C. in wat nu Turkije is. Om haar te beschermen sluit haar rijke vader haar op in een toren. Als zij hem vertelt dat ze zich tot het christendom heeft bekeerd, wordt ze gefolterd. Ze vlucht maar haar vader weet haar weer te vinden. Als straf onthoofdt hij haar eigenhandig. Op dat moment wordt hijzelf dodelijk getroffen door de bliksem. Door dit verhaal wordt Barbara de beschermheilige van onder meer mijnwerkers, artilleristen, brandweerlieden, doodgravers en dus ook van de metselaars.

Waar is zij afgebeeld

In de Sint-Laurenskerk is een altaar voor de Heilige Barbara opgericht. De kapel van het gilde is indertijd versierd geweest met onder andere een fresco en een schilderij. In het archief van het metselaarsgilde bevindt zich in een 17e-eeuws register van ordonnantiën een tekening van Sint-Barbara. Zij staat daarin afgebeeld als jonge vrouw met de symbolen van een martelpalm en toren.

Maker: A.Ketelaar
Datering: 1690 / 1690
Collectie: Archieven van de Rotterdamse gilden: register van ordonnantiën en aanvullingen daarop
Nummer: 17-104
Link: https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoeken/resultaten/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&micode=17&milang=nl&mizk_alle=17-104&miview=inv2

Trefwoorden

ambacht
ancien régime