Tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)

Home / Tijdvakken / Tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)    |    Terug

Kenmerkende aspecten:

  • Het voeren van twee wereldoorlogen
  • De crisis van het wereldkapitalisme
  • Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaal-socialisme
  • De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massa-organisatie
  • Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme
  • Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering
  • Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden
  • De Duitse bezetting van Nederland

 

Er zijn 173 bronnen binnen het tijdvak Tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)

Geschiedenislokaal010

Tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)

Omschrijving

Kenmerkende aspecten: