Oude Vrouwenhuis

Home / bronnen / Oude Vrouwenhuis    |    Terug

Bejaardenhuis voor vrouwen

Het Oude Vrouwenhuis, gesticht in 1455 (mogelijk al eerder) door schepen Daem Jan Stoppelmanszoon, „ten nut en oirbaar der oude vrouwkens". Tot 1619 is het gevestigd in de Lombardstraat. Daarna aan de Hoogstraat, waar ook de Oosterkerk, het Oudemannenhuis, het Pest- of Dolhuis en het Gasthuis zijn gevestigd.

Reglement

De regenten hebben op 2 januari 1572 een huishoudelijk reglement opgesteld. Een van de punten is:

„Eerst dat soo wel de huysmoeder als alle de andere oude vrouwen voortaen gehoude sullen wesen de voorschreve meesters gehoorsaem ende onderdanich te wesen. Dat niemant van haerlieden en sal moeten kibbele noch kyven jegens de huysmoeder, noch oock onder malcanderen, maer oft daer eenich geschil geviele, sullen sy dat de meesters ofte haere huysvrouwen discretelyk ende met goede maniere te kennen geven om 't selve met minne geslecht te werden.”

Vragen

Weet jij aan welke eisen de bewoonsters van het Oude Vrouwenhuis moesten voldoen om toegelaten te worden? Waarom, denk je, zijn de schepen en regenten betrokken bij het Oude Vrouwenhuis?

Waar is het beeldje ‘Kaatje’, dat boven op de poort staat, gebleven? En zou dat iets met Kaat Mossel te maken hebben?

Maker: onbekend
Datering: 1698-01-01 / 1702-31-12
Collectie: Prenten en tekeningen
Nummer: 4080_RI-885
Link: https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/beeld-en-geluid/zoekresultaat-beeldgeluid/

Geschiedenislokaal010

Oude Vrouwenhuis

Tijdvak: Tijd van steden en staten (1000 - 1500)


Omschrijving

Bejaardenhuis voor vrouwen

Het Oude Vrouwenhuis, gesticht in 1455 (mogelijk al eerder) door schepen Daem Jan Stoppelmanszoon, „ten nut en oirbaar der oude vrouwkens". Tot 1619 is het gevestigd in de Lombardstraat. Daarna aan de Hoogstraat, waar ook de Oosterkerk, het Oudemannenhuis, het Pest- of Dolhuis en het Gasthuis zijn gevestigd.

Reglement

De regenten hebben op 2 januari 1572 een huishoudelijk reglement opgesteld. Een van de punten is:

„Eerst dat soo wel de huysmoeder als alle de andere oude vrouwen voortaen gehoude sullen wesen de voorschreve meesters gehoorsaem ende onderdanich te wesen. Dat niemant van haerlieden en sal moeten kibbele noch kyven jegens de huysmoeder, noch oock onder malcanderen, maer oft daer eenich geschil geviele, sullen sy dat de meesters ofte haere huysvrouwen discretelyk ende met goede maniere te kennen geven om 't selve met minne geslecht te werden.”

Vragen

Weet jij aan welke eisen de bewoonsters van het Oude Vrouwenhuis moesten voldoen om toegelaten te worden? Waarom, denk je, zijn de schepen en regenten betrokken bij het Oude Vrouwenhuis?

Waar is het beeldje ‘Kaatje’, dat boven op de poort staat, gebleven? En zou dat iets met Kaat Mossel te maken hebben?

Maker: onbekend
Datering: 1698-01-01 / 1702-31-12
Collectie: Prenten en tekeningen
Nummer: 4080_RI-885
Link: https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/beeld-en-geluid/zoekresultaat-beeldgeluid/

Trefwoorden

dagelijks leven
gebouwen
inwoners
religie
wonen

Nuttige websites

stadsarchief.rotterdam.nl: https://hdl.handle.net/21.12133/999A08BC4E834E6A86B724399B0E8CD9
museumrotterdam.nl: https://museumrotterdam.nl/collectie/item/10504-A-B?itemReturnStart=0&objectrow=12&itemReturnSearch=oude%20vrouwenhuis