Nederlandse les voor Marokkaanse migranten

Home / bronnen / Nederlandse les voor Marokkaanse migranten    |    Terug

Gezinshereniging vanaf 1974

De eerste Marokkaanse migranten in de jaren ‘60 en vroege jaren ‘70 zijn voornamelijk alleenstaande mannen. Vanaf 1974 komen veel gezinsherenigingen voor en komen er ook vrouwen en kinderen naar Nederland.

Taalonderwijs

Met de gezinshereniging spelen er ook nieuwe kwesties waar de Nederlandse overheid mee moet omgaan. Zo ontstaat er een maatschappelijke discussie over taalonderwijs aan gastarbeiders en hun families in Nederland.

Angst voor lage maatschappelijke positie

De angst heerst, dat Marokkaanse kinderen door hun gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal evenals hun ouders de laagste posities in het bedrijfsleven zullen krijgen en dat zij niet echt kunnen integreren.

Waarom is taal volgens jou zo belangrijk voor een goede integratie?

Maker: (fotograaf): Ary (A.) Groeneveld
Datering: 1978-03-20 / 1978-03-30
Collectie: Collectie Ary Groeneveld
Nummer: 4121_26072-1-4

Geschiedenislokaal010

Nederlandse les voor Marokkaanse migranten

Tijdvak: Tijd van televisie en computer (1950 - nu)


Omschrijving

Gezinshereniging vanaf 1974

De eerste Marokkaanse migranten in de jaren ‘60 en vroege jaren ‘70 zijn voornamelijk alleenstaande mannen. Vanaf 1974 komen veel gezinsherenigingen voor en komen er ook vrouwen en kinderen naar Nederland.

Taalonderwijs

Met de gezinshereniging spelen er ook nieuwe kwesties waar de Nederlandse overheid mee moet omgaan. Zo ontstaat er een maatschappelijke discussie over taalonderwijs aan gastarbeiders en hun families in Nederland.

Angst voor lage maatschappelijke positie

De angst heerst, dat Marokkaanse kinderen door hun gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal evenals hun ouders de laagste posities in het bedrijfsleven zullen krijgen en dat zij niet echt kunnen integreren.

Waarom is taal volgens jou zo belangrijk voor een goede integratie?

Maker: (fotograaf): Ary (A.) Groeneveld
Datering: 1978-03-20 / 1978-03-30
Collectie: Collectie Ary Groeneveld
Nummer: 4121_26072-1-4

Trefwoorden

20e eeuw
migranten
multiculturele samenleving
onderwijs
sociaal-culturele verandering
sociale kwestie