Een ernstige waarschuwing van de L.K.P.

Home / bronnen / Een ernstige waarschuwing van de L.K.P.    |    Terug
Een ernstige waarschuwing van de L.K.P.
   
   
 
 
 

Bron

Een ernstige waarschuwing van de Landelijke Knokploegen (LKP) na Dolle Dinsdag in september 1944: Geen verzet buiten de door de regering te Londen gesanctionneerde organisaties.

Bevrijding nabij

Op Dolle Dinsdag lijkt de Nederlandse bevrijding van de Duitsers nabij. De Geallieerde troepen zouden op 5 september 1944 in Rotterdam arriveren. Echter blijken de berichten van de naderende Geallieerden slechts geruchten. De bevrijding van heel Nederland laat tot 5 mei 1945 op zich wachten. Gevoed door de geruchten zijn er toch veel Nederlanders die op eigen houtje of in groepsverband in verzet treden tegen de Duitsers, zoals Samuel Esmeyer in Rotterdam (zie bron in gerelateerd bronnen).

Georganiseerd verzet

Vóór september 1944 weet de Nederlandse regering in Londen nog niet van het bestaan van de LKP Wanneer Brussel wordt bevrijd in september 1944 hoort men van het bestaan van de LKP Samen met de Ordedienst (OD), en de Raad van Verzet (RVV) wordt de LKP onderdeel van de overkoepelende organisatie van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Prins Bernhard wordt de leider van de B.S. Op deze manier krijgt het verzet in Nederland één centrale organisatie. De bevrijding van Nederland is onontkoombaar en daarom wilt men graag een goede coordinatie over het verzet tegen de Duitse bezetter. Ook moet het verzet professioneel uitgevoerd worden. Dit kan niet zonder de ervaring die de erkende organisaties zoals de LKP, OD en RVV hadden.

Ernstige waarschuwing

Om te voorkomen dat individuele verzetsacties roet in het eten gooien van de bevrijding van Nederland komt de LKP daarom met een ernstige waarschuwing. Er wordt begrip getoond voor de wil tot verzet onder de Nederlanders: 

"De "Dolle Dinsdag" heeft in de gemoedstoestand van de meeste Nederlanders veel veranderd. De bevrijding van ons land was [...] voor hen slechts een kwestie van dagen. Dit is een reden geweest voor velen "om er nu ook eens wat aan te doen"."

Echter wordt er gewezen op de benodigde professionaliteit die nodig zijn voor succesvolle verzetsacties. De verzetsacties van individuen wordt daarom afgewezen:

"Het totaal gemis aan verantwoordelijkheidsbesef, de publiciteit, waarmede gewerkt werd, kortom het ontbreken van een gedegen illegale scholing, heeft meer verknoeid dan goedgemaakt."

Alleen de drie organisaties van de LKP, OD en RVV worden goedgekeurd door de Nederlandse regering:

"Een ieder die buiten deze organisaties om op verzetsgebied opereert, stelt zich bloot aan een groot gevaar. [...] Reeds werden enkele voorbeelden gesteld en is er tegen de bedoelde personen drastisch opgetreden."

De voorbeelden waarover wordt gesproken zijn bijvoorbeeld de zeven Rotterdammers die in de avond van Dolle Dinsdag na de avondklok zich op straat begaven. Ook vielen er acht gewonden om dezelfde reden. De LKP waarschuwt de Nederlanders dus niet alleen in het belang van de bevrijding van Nederland, maar ook in belang van hun eigen leven.

 

Maker: /
Datering: 1944-09-06 / 1944-12-31
Collectie: Collectie affiches
Nummer: 4006_IB-1944-0119
Link: https://hdl.handle.net/21.12133/058B0201E7DA477BA51C3B1483AC3B93
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal010

Een ernstige waarschuwing van de L.K.P.

Tijdvak: Tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)


Omschrijving

Bron

Een ernstige waarschuwing van de Landelijke Knokploegen (LKP) na Dolle Dinsdag in september 1944: Geen verzet buiten de door de regering te Londen gesanctionneerde organisaties.

Bevrijding nabij

Op Dolle Dinsdag lijkt de Nederlandse bevrijding van de Duitsers nabij. De Geallieerde troepen zouden op 5 september 1944 in Rotterdam arriveren. Echter blijken de berichten van de naderende Geallieerden slechts geruchten. De bevrijding van heel Nederland laat tot 5 mei 1945 op zich wachten. Gevoed door de geruchten zijn er toch veel Nederlanders die op eigen houtje of in groepsverband in verzet treden tegen de Duitsers, zoals Samuel Esmeyer in Rotterdam (zie bron in gerelateerd bronnen).

Georganiseerd verzet

Vóór september 1944 weet de Nederlandse regering in Londen nog niet van het bestaan van de LKP Wanneer Brussel wordt bevrijd in september 1944 hoort men van het bestaan van de LKP Samen met de Ordedienst (OD), en de Raad van Verzet (RVV) wordt de LKP onderdeel van de overkoepelende organisatie van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Prins Bernhard wordt de leider van de B.S. Op deze manier krijgt het verzet in Nederland één centrale organisatie. De bevrijding van Nederland is onontkoombaar en daarom wilt men graag een goede coordinatie over het verzet tegen de Duitse bezetter. Ook moet het verzet professioneel uitgevoerd worden. Dit kan niet zonder de ervaring die de erkende organisaties zoals de LKP, OD en RVV hadden.

Ernstige waarschuwing

Om te voorkomen dat individuele verzetsacties roet in het eten gooien van de bevrijding van Nederland komt de LKP daarom met een ernstige waarschuwing. Er wordt begrip getoond voor de wil tot verzet onder de Nederlanders: 

"De "Dolle Dinsdag" heeft in de gemoedstoestand van de meeste Nederlanders veel veranderd. De bevrijding van ons land was [...] voor hen slechts een kwestie van dagen. Dit is een reden geweest voor velen "om er nu ook eens wat aan te doen"."

Echter wordt er gewezen op de benodigde professionaliteit die nodig zijn voor succesvolle verzetsacties. De verzetsacties van individuen wordt daarom afgewezen:

"Het totaal gemis aan verantwoordelijkheidsbesef, de publiciteit, waarmede gewerkt werd, kortom het ontbreken van een gedegen illegale scholing, heeft meer verknoeid dan goedgemaakt."

Alleen de drie organisaties van de LKP, OD en RVV worden goedgekeurd door de Nederlandse regering:

"Een ieder die buiten deze organisaties om op verzetsgebied opereert, stelt zich bloot aan een groot gevaar. [...] Reeds werden enkele voorbeelden gesteld en is er tegen de bedoelde personen drastisch opgetreden."

De voorbeelden waarover wordt gesproken zijn bijvoorbeeld de zeven Rotterdammers die in de avond van Dolle Dinsdag na de avondklok zich op straat begaven. Ook vielen er acht gewonden om dezelfde reden. De LKP waarschuwt de Nederlanders dus niet alleen in het belang van de bevrijding van Nederland, maar ook in belang van hun eigen leven.

 

Maker: /
Datering: 1944-09-06 / 1944-12-31
Collectie: Collectie affiches
Nummer: 4006_IB-1944-0119
Link: https://hdl.handle.net/21.12133/058B0201E7DA477BA51C3B1483AC3B93

Trefwoorden

20e eeuw
bezetting
Dolle Dinsdag
Tweede Wereldoorlog
verzet