Aktie Komitee Pro-Gastarbeider (AKPG)

Home / bronnen / Aktie Komitee Pro-Gastarbeider (AKPG)    |    Terug

Aktie Komitee Pro-Gastarbeider

Het Aktie Komitee Pro-Gastarbeider (AKPG) is de eerste organisatie die zich actief inzet voor de verbetering van de positie van gastarbeiders in Nederland. Het AKPG is opgericht in 1969 door Nel Soetens en haar toenmalige man.

Nel Soetens

Nel geeft les aan Spaanse gastarbeiders. Voor één van de lessen bezoekt Nel een woonoord in Waalhaven en schrikt van de omstandigheden waarin de gastarbeiders leven. Het AKPG wordt kort daarna in het leven geroepen. Het Komitee gaat vaak de straat op en de acties variëren van het oplaten van ballonnen in het Rotterdamse stadhuis tot kraakacties en demonstraties.

De bron

Op de foto is een demonstratie van enkele leden van het Komitee te zien op de trappen van het Rotterdamse stadhuis. Geheel links op de foto is Nel zelf te zien. De demonstratie is vóór solidariteit tussen de gastarbeiders en vóór een beter beleid in de woonvoorziening van gastarbeiders in Nederland. 

Vraag

Arbeidsmigranten worden in de loop van de 20e eeuw welkom geheten binnen de Nederlandse economie. Aangezien hun verblijf in Nederland tijdelijk gepland is wordt er vanuit de overheid weinig geïnvesteerd in de ontwikkeling en integratie van de arbeidsmigranten binnen de Nederlandse samenleving. In hoeverre hebben de arbeidsmigranten zelf een aandeel in de “slechte” integratie volgens jou?

Maker: (fotograaf): Ary (A.) Groeneveld
Datering: 1972-08-10 / 1972-08-17
Collectie: Collectie Ary Groeneveld
Nummer: 4121_23657-7-17A

Geschiedenislokaal010

Aktie Komitee Pro-Gastarbeider (AKPG)

Tijdvak: Tijd van televisie en computer (1950 - nu)


Omschrijving

Aktie Komitee Pro-Gastarbeider

Het Aktie Komitee Pro-Gastarbeider (AKPG) is de eerste organisatie die zich actief inzet voor de verbetering van de positie van gastarbeiders in Nederland. Het AKPG is opgericht in 1969 door Nel Soetens en haar toenmalige man.

Nel Soetens

Nel geeft les aan Spaanse gastarbeiders. Voor één van de lessen bezoekt Nel een woonoord in Waalhaven en schrikt van de omstandigheden waarin de gastarbeiders leven. Het AKPG wordt kort daarna in het leven geroepen. Het Komitee gaat vaak de straat op en de acties variëren van het oplaten van ballonnen in het Rotterdamse stadhuis tot kraakacties en demonstraties.

De bron

Op de foto is een demonstratie van enkele leden van het Komitee te zien op de trappen van het Rotterdamse stadhuis. Geheel links op de foto is Nel zelf te zien. De demonstratie is vóór solidariteit tussen de gastarbeiders en vóór een beter beleid in de woonvoorziening van gastarbeiders in Nederland. 

Vraag

Arbeidsmigranten worden in de loop van de 20e eeuw welkom geheten binnen de Nederlandse economie. Aangezien hun verblijf in Nederland tijdelijk gepland is wordt er vanuit de overheid weinig geïnvesteerd in de ontwikkeling en integratie van de arbeidsmigranten binnen de Nederlandse samenleving. In hoeverre hebben de arbeidsmigranten zelf een aandeel in de “slechte” integratie volgens jou?

Maker: (fotograaf): Ary (A.) Groeneveld
Datering: 1972-08-10 / 1972-08-17
Collectie: Collectie Ary Groeneveld
Nummer: 4121_23657-7-17A

Trefwoorden

20e eeuw
migranten
multiculturele samenleving
sociale kwestie
protest