Affiche: Aanmelding van vreemdelingen (1940)

Home / bronnen / Affiche: Aanmelding van vreemdelingen (1940)    |    Terug
Affiche: Aanmelding van vreemdelingen (1940)
   
   
 
 
 

"Vreemdelingen" tijdens de Tweede Wereldoorlog

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben "vreemdelingen" ofwel niet-Nederlandse inwoners het niet makkelijk in Nederland. De Duitse bezetter wil een precies overzicht van wie zich in Nederland bevindt.

Het affiche

Slechts 2 weken na de Nederlandse capitulatie verschijnt dit affiche. Alle "ter stede wonende of tijdelijk verblijvende" Belgen, Polen, Fransen of Britten moeten zich binnen 48 uur melden. Doen zij dit niet, dan kunnen er sancties volgen, zoals 2 maanden celstraf of geldboetes tot 1000 gulden. 

Dehumanisering

Een verzamelnaam voor groeperingen zoals het woord "vreemdeling" heeft een dehumaniserende werking. Dat wil zeggen, door een persoon te labelen met een bepaalde naam creëer je een verschil tussen jou en die persoon. Dit zet die persoon verder van jou af, met als gevolg dat je die persoon minder als een medemens ziet.

Deze ontmenselijking van groeperingen is niet iets dat alleen in de oorlog gebeurt. Als we groepen mensen nu aanduiden met “vluchteling", "allochtoon", of "buitenlander" dan stoppen we hen in een bepaald hokje. Wat voor gevolgen heeft dit volgens jou op het integratieproces onder migranten?

Datering: 1940-05-29 / 1940-05-29
Collectie: Collectie affiches
Nummer: 4006_IA-1940-0026

Geschiedenislokaal010

Affiche: Aanmelding van vreemdelingen (1940)

Tijdvak: Tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)


Omschrijving

"Vreemdelingen" tijdens de Tweede Wereldoorlog

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben "vreemdelingen" ofwel niet-Nederlandse inwoners het niet makkelijk in Nederland. De Duitse bezetter wil een precies overzicht van wie zich in Nederland bevindt.

Het affiche

Slechts 2 weken na de Nederlandse capitulatie verschijnt dit affiche. Alle "ter stede wonende of tijdelijk verblijvende" Belgen, Polen, Fransen of Britten moeten zich binnen 48 uur melden. Doen zij dit niet, dan kunnen er sancties volgen, zoals 2 maanden celstraf of geldboetes tot 1000 gulden. 

Dehumanisering

Een verzamelnaam voor groeperingen zoals het woord "vreemdeling" heeft een dehumaniserende werking. Dat wil zeggen, door een persoon te labelen met een bepaalde naam creëer je een verschil tussen jou en die persoon. Dit zet die persoon verder van jou af, met als gevolg dat je die persoon minder als een medemens ziet.

Deze ontmenselijking van groeperingen is niet iets dat alleen in de oorlog gebeurt. Als we groepen mensen nu aanduiden met “vluchteling", "allochtoon", of "buitenlander" dan stoppen we hen in een bepaald hokje. Wat voor gevolgen heeft dit volgens jou op het integratieproces onder migranten?

Datering: 1940-05-29 / 1940-05-29
Collectie: Collectie affiches
Nummer: 4006_IA-1940-0026

Trefwoorden

20e eeuw
bezetting
discriminatie
migranten
Tweede Wereldoorlog
vluchteling
wereldoorlog